Tokyoflash Tibida

Från Tokyoflash kommer en ny klocka som kallas för Tibida. Den kan visa tid på tre olika sätt. Antingen visas vad timman är slagen eller vilken minut det är numeriskt på den nedre delen av klockan. Sen finns det även ett binärt läge som visar timmar och minuter på de två övre raderna med lysdioder.

Klockan kan även visa dagens datum och den är vattensäker ner till 3 meter.