Tranemo Advanced workwear

Årets innovationer, morgondagens hållbara skydd och äntligen har katalogen inför 2021 kommit! Det är några av artiklarna du kan läsa mer om via Tranemo skyddskläder och deras hemsida. Ambitionen ligger i att erbjuda hela marknaden det mest kompletta och unika sortimentet av flamskyddade arbetskläder, både för kvinnor så som män. Nyheterna finns samlade från den senaste kollektionen och är utvecklade ytterligare för specifika riskmiljöer och förhållanden.

Det som jag uppskattar med företag som Tranemo skyddskläder är att man på ett så himla bra sätt kan ta hjälp av branschen. Man kan lyssna på dem som jobbar och ta hjälp av detta när man jobbar innovativt. Egentligen så handlar det inte ens om att ”man kan” utan att man måste snarare. På så vis finns det sådana möjligheter att komma framåt på ett helt annat sätt än när man har en kund som inte är involverad.

Tranemos hållbara skydd

Vi är medvetna om att vi måste bevara en hållbar miljö för att tänka på framtida generationer. På Tranemo strävar man efter att skapa kläder som skyddar i världsklass samtidigt som man måste jobba mot att minimera miljöpåverkan. Detta gör dem genom att agera på ett etiskt föredömligt sätt och är en aktiv positiv kraft i det samhälle och på de orter dem verkar. Det handlar om att ha ett tydligt arbete och genom Tranemo World Care bygger man vidare på fyra hörnstenar: miljö & klimat, kvalitet, socialt ansvar och det goda företaget.

Om inte annat är med annra ord Tranemo skyddskläder ett föredöme för många i branschen och kanske leder detta även till att det hittas ett intresse hos kunderna. Genom att ta vara på varandra så kan vi jobba mot en grönare framtid där vi tillsammans ser till att vi gör medvetna val, tillsammans mot advanced och även miljövänlig workwear.